Does the existence of option affect cross-listed stock prices? - Empirical investigation of whether there is any effect on stock prices caused by option existence (a study on hardware & technology companies)

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)