Opera i Stockholm, Stadsgårdskajen

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/KTH/ArkitekturSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Sammanfattning:

Proposal for a new compact opera building at Stadsgårdkajen, Stockholm.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)