”För dina medmänniskor, för vårt samhälle och för Sverige” : En retorisk analys av statsministerns tal till nationen under Covid-19

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie bygger på Stefan Löfvens ‘Tal till nationen’ som sändes 22 mars 2020 21:15, med anledning av Covid-19 och den medföljande samhällskrisen. Analysen baserar sig på en retorisk situationsanalys och en retorisk analys av talet i ett transkriberat format. Syftet med studien är att analysera de retoriska verktyg som Stefan Löfven har använt i sitt tal till nationen. De retoriska begrepp som analyseras är retorikens tre pisteis ethos, pathos och logos, samt de dygder och plikter som förväntas uppfyllas av en talare. I analysen studeras även hur Löfven har anpassat talet efter den retoriska situationen och den föreliggande doxa. Resultatet av studien visar att retorikens ovannämnda verktyg återfinns genomgående i talet och retorikens tre pisteis är tydligt märkbara i de argument som genomsyrar talet. Talet bevisar dessutom en anpassning i ordval och argument efter den retoriska situationen och doxa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)