Leka, läsa, skriva och läxor : en studie om femåringarnas förväntningar inför att börja i förskoleklassen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

Författare: Adet Sörensen; Åsa Larsson; [2013]

Nyckelord: Leka; läsa; skriva; läxor; betyg; förskola; förskoleklass;

Sammanfattning:

Vilka förväntningar och tankar har femåringarna inför att börja i förskoleklassen? Som pedagog och lärare vill man ha kunskap om vilka förväntningar och tankar barn har om förskoleklassen, då det sker förändringar i barns liv. Förskolan förknippas med lek, medan förskoleklassen förknippas med lärandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)