Terrorism i krig : En studie av förhållandet mellan svensk terroristbrottslagstiftning och internationell humanitär rätt i ljuset av kriget i Syrien

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)