What is Private and what is Public? A Qualitative Study of Social media and Individuals’ Privacy

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Erik Alenvret; Poyan Khoshnevis; [2018-02-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)