KONSUMENTERS UPPLEVELSE AV VARUMÄRKESRELATERADE STIMULI Med fokus på researrangörers hotellkoncept på webbplatser

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Sofia Granberg; Hanna Delin; Anna Haggren; [2020-06-29]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)