Att uppnå varumärkesframgång genom dagens designtrender

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

Författare: Markus Hedenborn; Oscar Nilsson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)