Det gör ont. Effekter av ett systematiskt kvalitetsarbete inom smärtomhändertagandet av äldre patienter ur vårdpersonalens perspektiv

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Karin Särnwald; [2007-04-10]

Nyckelord: Smärta; Äldrevård;

Sammanfattning: Omvårdnad självständigt arbete II

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)