Unschoolers i Danmark: Danske familiers anderledes valg af skole og familieliv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialantropologi

Sammanfattning: Denne opgave undersøger hvad der ligger til grund for danske families valg om, at unschoole deres børn, frem for at sende dem i skole. Undersøgelsen er baseret på empiri indsamlet via interviews med familier, der vælger at unschoole,og hjemmepasse deres børn. Opgaven fokuserer på de livstilsvalg familierne har tager i forbindelse med unschooling. Disse valg indebærer bl.a. at mødrene går hjemme med børnene, og familien skal forsørges på en indkomst, hvilket medfører udfordringer familiestrukturmæssigt, socialt og økonomisk. Jeg analyserer den indsamlede empiri med et teoretisk afsæt i genus, normalitet og sociale bevægelser. Det fremkommer at mine informanter vægter frihed til at finde deres egne veje, og foretage valg baseret på hvad de føler er vigtigt, frem for hvad der er det mest normalt, højt i alle aspekter af deres liv. Jeg diskuterer hvordan deres konstruerede familieliv er et opgør med den heteroseksuelle familiematrise og derfor et opgør med synet på ligestilling, kønsroller og skoler. Et opgør med det ”normale” familieliv, frem for et liv baseret på bevidste valg, og hvor klimakrisen er en vigtig faktor for de valg de foretager.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)