Där barn inte får vara barn – Barnsexturismens spridning i tid och rum Where children are not allowed to be children

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi

Författare: Yrsa Wadh; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning: Denna uppsats handlar om barnsexturism och hur spridningen ser ut världen över. Uppsatsen tar upp ett känsligt ämne, barnsexhandel där barnsexturism ingår. Barnsexturism innefattar när en person reser från ett land till ett annat för att begå övergrepp mot barn mot ersättning som går till barnen själva eller till någon annan. Barnsexturister kallas de personer som begår dessa brott mot barn och en barnsexturist kan vara vem som helst. En barnsexturist kan innan resan ha som syfte att ha sex med en minderårig. Studien upplyser även de faktorer som ligger bakom barnsexturismen och hur den geografiska spridningen ser ut världen över. Studien har visat på ett resultat där barn blir utsatta för barnsexturism i utsatta regioner. Det har även visat på att media måste ta större ansvar för att berätta för allmänheten om detta fenomen.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)