Mätsystem för en säkrare vandring

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: Idag finns det många böcker och utrustningar för att bidra till en säker färd i vildmark, men marknaden inom området har en stor potential för utveckling. Projektet har tagit fram två prototyper för att mäta vattenintaget vid en färd i vildmark med varningssignaler som visar när vattentillståndet är kritiskt och för att påminna användare att dricka vatten. Prototyperna har jämfört och slutsatser har dragit för vilken prototyp som är mest optimal för ändamålet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)