Barns umgängesrätt med föräldrar på skyddat boende : En diskussion kring den avvägning som domstolen gör mellan en moders skyddsintresse och kontaktprincipen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Henrik Stenbom; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)