Finansinspektionens krav på högre kärnprimärkapital : En studie av de svenska storbankerna

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning:

Sammanfattning– ”Finansinspektionens krav på högre kärnprimärkapital: En studie av de svenska storbankerna”

Datum2013-05-31

NivåKandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS

InstitutionAkademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens Högskola

FörfattareFrida Hoffmann & Kajsa Ljungqvist Jansson

TitelFinansinspektionens krav på högre kärnprimärkapital: En studie av de svenska storbankerna

HandledareStaffan Boström

NyckelordKärnprimärkapital, de svenska storbankerna, Finansinspektionen

FrågeställningVilka strategier har de svenska storbankerna använt sig av för att uppnå kravet på högre kärnprimärkapital samt fördela kostnaderna som medföljer?

Vilka konsekvenser har det hittills fått för bankerna då de redan börjat anpassa sig till kravet?

SyfteSyftet med studien är att beskriva vilka strategier som legat till grund för att de fyra svenska storbankerna skall klara av det högre kravet på kärnprimärkapital som Finansinspektionen ställer. Undersökningen ämnar även utvärdera vilka konsekvenser förändringarna har fått hittills för bankerna och vem som har belastats med kostnaden för det ökade kärnprimärkapitalet.

MetodMetoden som använts var av kvalitativ karaktär där sekundärdata som samlats in varit från böcker, rapporter och artiklar. Primärdata har samlats in från personliga intervjuer och analyserades sedan med hjälp av sekundära datan.

SlutsatsDe svenska storbankerna har implementerat tydliga strategier för att uppfylla Finansinspektionens krav. Det visade sig att de banker som använt sig av att se över sin prissättning också var de banker som ligger i topp vad gäller kärnprimärkapitalrelationen. Konsekvensen av det nya kravet har blivit ett större fokus på att ha rätt kunder samt kostnadsfokus för att på så vis täcka upp för de kostnader som kravet medför.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)