Optimering av flexibel transmissionslänk till vinschbaserat vågkraftverk

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Sammanfattning: Detta projekt undersöker olika alternativ av design utav transmissionskedja för ett vågkraftverk. Designen av koncepten kan delas in i två grupper, en grupp med styva länkar och rörliga leder och en annan grupp med stela leder och böjflexibla länkar. Analysen genomförs genom att undersöka olika tvärsnitt och olika material. De material som länkarna undersöks för är kolstål, rostfritt stål, aluminium, glas- och kolfiberkomposit. Analyserna utförs analytiskt för transmissioner med stela leder och böjflexibla länkar och för styva länkar med rörliga leder används Solidworks tillsammans med Ansys Workbench. En transmission med rörliga leder togs fram och idén baserades på en rullkedja. Denna design klarar de ställda kraven men det skapas problem i kontakteringen mellan kedjelederna där det blir koncentrationsspänningar och mycket slitage. I nuläget finns det inte några bussningar eller lager som klarar kraven som ställs på kedjan. I den andra gruppen med stela leder och böjflexibla länkar togs det fram två koncept. Den första har ett rektangulärt tvärsnitt och den andra ett runt. Den med det runda tvärsnittet klarar inte kraven då både böj- och dragspänningarna inte kan hållas tillräckligt låga samtidigt.Konceptet med det rektangulära tvärsnittet, som liknar ett band, klarar alla krav förutom utmattningskravet. Då bandet är tillverkat i stål blir bandets bredd för stor för bojen. Då bandet är tillverkat i aluminium uppfylls inte utmattningskravet. Fiberkompositer tappar mer än 50 % av sin styrka efter 10 miljoner repetitioner vilket gör att de måste bytas ut med jämna mellanrum för att undvika brott.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)