Contrarian Strategier - ”En eventstudie på den svenska aktiemarknaden”

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Att undersöka om det finns belägg för att contrarian strategier genererar högre avkastning än Stockholmsbörsens marknadsindex och om detta i så fall beror på en småbolagseffekt. Metod: I vår event studie valde vi att undersöka stockholmsbörsen under åren 1993 till 2005. Under perioden skapade vi 8 portföljer med 20 aktier i varje, för dessa bolag satte vi ett gränsvärde på 150 Mkr. Vi utförde även ett liknande försök men då med en gräns på 1 miljard och satte antal aktier i portföljen till 10. Detta för att testa förekomsten av en småbolagseffekt på våra resultat. Resultat: I vår studie fann vi ett contrarian mönster på den svenska aktiemarknaden. Vi kunde dock inte statiskt säkerhetställa den överavkastning som våra portföljer uppvisade. Våra sammansatta portföljer slog det genomsnittliga AFGX under hela den 36 månader långa testperioden. Vi fann även genom en jämförelse av våra två sammanvägda portföljer att våra resultat påverkas av en småbolagseffekt. Vi drog slutsatsen att denna effekt förstärkte contrarian effekten. Vidare fann vi en kraftig sensommareffekt (augusti och september) då index och våra portföljer föll under testperioden. Det vi fann intressant med detta var att vår contrarian strategi gjorde fallet mycket mildare än fallet i AFGX.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)