An Ethical Reflection on Coercion in Dementia-Care

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

Författare: Erika Torssander; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)