För Guds skull…? : En studie av fyra olika nutida historieskildringar av orsakerna bakom det första korståget.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Abstract Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken eller vilka orsaker till det första korståget som olika nutida författare framställer som de mest centrala samt att fundera över varför de olika författarna skiljer sig åt. De ta görs genom en litteraturstudie där fyra nutida författare används. Dessa författare är Christopher Tyerman, Andrew Wheatcroft, Dick Harrison och Sören Wibeck. Varje författare presenteras separat och de orsaker som han lägger fram som de mest centrala beskriv. Resultatet av denna uppsats visar att de orsaker som olika författare tar upp som de mest centrala bakom det först korståget skiljer sig åt beroende på hur författaren inriktat sin bok. De orsaker som togs upp av de fyra författarna var följande. Investiturstriden, Seldjukernas expansion, Al-Hakims härjningar, Peter Eremitens predikningar, svält och fattigdom i Europa samt befolkningens missnöje med att det var osäkert längs pilgrimslederna till paradisstaden Jerusalem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)