Slutförvar av förbrukat kärnbränsle - studie av opinionen i Malå- och Östhammars kommun

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Författare: Sofia Synneborn; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)