Informationskrigföring : nya uppgifter för försvaret

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

Författare: Per Bäckström; [1998]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Information är informationssamhällets hårdvaluta på samma sätt som industrier och deras produkter var för industrisamhället. Informationens höga värde gör att den är oerhört eftertraktad, så till den grad att regelrätta krig kan komma att utkämpas om den. Mindre krig på låg nivå pågår säkerligen redan i dag. Det huvudsakliga syftet med en sådan krigföring är att få tillgång till information samt se till att fienden inte får detsamma. Vapnen och skydden kan vara av fysisk, logisk och psykologisk art. Detta är informationskrigföring. Mitt arbete går ut på att utreda hur sveriges militära försvar förbereder sig på informationskrig. Detta har jag utrett m.h.a intervjuer av experter på området samt genom litteraturstudier. Det framgår av min undersökning att Försvarsmakten är aktiv vad gäller forskning, tester och allmän kompetenshöjning inom detta tämligen nya område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)