Nordisk köprätt i Finland, Norge och Sverige : en analys av skillnaderna mellan den finländska, norska och svenska köplagen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anders Lundberg; [2016]

Nyckelord: Köprätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)