Battling misinformation with a graphic interface : exploring navigation through video to support digital vigilantists

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

Sammanfattning: Digital vigilantism är ett fenomen som växer och blir mer och mer populärt (Chia, 2018; Yardley, Lynes, Wilson, & Kelly, 2016). Digitala vigilantister har under ett flertal tillfällen misslyckats i att korrekt identifiera både förövare och offer i händelser som omger socialt oönskade handlingar (Trottier, 2016; Yardley et al., 2016). Denna studie avser att använda konceptdriven designforskning (Stolterman & Wiberg, 2010) för att utveckla ett koncept som ska förbättra precisionen av utredningar genomförda av digitala vigilantister. Konceptet som presenteras i denna studie är en interaktiv videospelare som tillåter användare att navigera i videomaterial genom att interagera direkt med objekt i videorna. På detta vis ska känslan av position och riktning förhöjas. Resultat i denna studie utgörs av nya insikter av aspekter som behövs hållas i åtanke vid skapande av koncept för denna målgrupp. Detta inkluderar den komplexa etiska problametik som uppstår kring socialt oönskade handlingar och utredningar av dessa handlingar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)