Hur svenska myndigheterna begränsas då de ska agera mot illegal verksamhet på Darknet : -Definition samt myndigheters påverkan -Svenska lagstiftningens begränsningar på myndigheternas arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: Darknet är en del av den djupa webben, som är en icke indexerad del av internet. Det används för olika ändamål, till exempel att köpa läkemedel och finansiell information. Tillgången till Darknet kan vara anonym genom att använda TOR och Bitcoin. Anonymiteten vid webbsökning under användandet av Darknet kommer påverka bevis för myndigheter. Således kan det ha en möjlig effekt på brottsbekämpande arbete, särskilt angående digitalt kriminaltekniskt arbete, utifrån begränsningen av tillgängliga data. Således syftar denna studie till att fastställa vad de svenska myndigheterna arbetar med för att stoppa illegala aktiviteter som utförs med hjälp av Darknet, i samband med begränsningarna från svensk lagstiftning. Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer med polis, advokat, köpare och tullen för att få deras insikt och åsikt om det valda ämnet. Medan statistiska uppgifter kommer från undersökningar med kunniga respondenter från forum. På grund av detta kan arbetet fungera som en väsentlig förståelse för hur Darknet kan påverka nutiden och framtida brottsutredningar. Ytterligare arbete måste utföras i området för att lösa potentiella implikationer, eftersom detta arbete endast examinerar om det finns påverkan

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)