Från personlig egendom till allmänn handling : Riktlinjer och praktik vid arkivering och tillgängliggörande av forskningsdata vid svenska lärosäten ur ett processorienterat perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)