Hur är muskelaktivitetet och den mekaniska belastningen i skuldran hos kvinnor med lymfödem till följd av bröstcancerbehandling? En pilotstudie med EMG och biomekanisk analys

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Fysioterapi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)