Utvärdering av tillgänglighet samt utveckling av summalarm för övervakningssystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik; Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik

Författare: Andreas Nilsson; Eric Beermann; [2008]

Nyckelord: Elektroteknik;

Sammanfattning:

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Stora Enso Skoghall AB.

För ett vinstdrivande industriföretag som Stora Enso är oplanerade stopp, oberoende av orsak, kostsamma och skall i största möjliga utsträckning undvikas. Att effektivt kunna förutse och förhindra haveri har därför hög prioritet.

Mätsystemet Argus CC gör, bland annat, analyser av varvtalsavvikelser med hjälp av pulsgivare. Dessa mätningar ligger sedan till grund för inplanering av underhållsstopp.

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera hur utnyttjandet av Argus CC sparar in på kostsamma och onödiga underhållsstopp, samt att konstruera en kommunikationslänk mellan Argus CC och ABB’s styrsystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)