Det föränderliga rummet : ett undersökande arbete om att scenografera text och förändring i ett rum

Detta är en Kandidat-uppsats från Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

Författare: Annie Wallér; [2008]

Nyckelord: scenografi; möbler; möbeldesign;

Sammanfattning:

Det föränderliga rummet är ett scenografiskt projekt på kandidatnivå vid institutionen för inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack våren 2008. Det är ett arbete som syftar till att inleda ett scenografiskt tänkande genom utforskandet av en metod för att berätta genom rum.

I utforskandet av metoden har sex texter gestaltats i samma volym och dokumenterats genom animation. Resultatet är en film där varje scenografi får berätta sin historia och samtidigt bidrar till att beskriva en förändring i volymen de är gestaltade i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)