Leans påverkan på handläggningstider i asylärenden.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Tina Khadem; Rafal Kerio; [2014-06-26]

Nyckelord: Lean; Migrationsverket; Handläggningstider; Asylärenden;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)