Hur påverkas domstolens bedömning av barnets bästa i mål om vårdnad, boende och umgänge av en förälders otillbörliga förfarande? : särskilt om umgängessabotage och otillbörlig påverkan av barn

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Klara Andersson; [2016]

Nyckelord: Familjerätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)