Informationsöverflöd i sociala medier : ”We are training our brains to pay attention to the crap”

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Sammanfattning:

Idag tar människan del av mer information än någonsin, inte minst den yngre generationen. Det konstanta flödet som tas del av påverkar individen och försätter denne i ett beroende där det blir till ett behov att svara på meddelanden, att hänga med i sammanhanget och att vara delaktig. Till slut överbelastas människan både psykiskt och fysiskt av den informationen som måste tolkas.

Man skulle kunna påstå att det är ett samhällsproblem, det är en norm att ha många fler vänner i den digitala världen än i verkligheten. Det är inte ens möjligt att hantera alla dessa relationer som förekommer i sociala medier. Idag är det också en norm att ta fram smartphonen så fort möjligheten finns. Notiser och aviseringar från sociala medier distraherar och får individen att tappa fokus. Att hantera många olika praktiker samtidigt är inte ett positivt resultat då detta benämns som multitasking och hindrar individen från att hantera någonting på en djup nivå, vilket i sin tur bidrar till kognitiv överbelastning. Det problematiska är huruvida unga svenskar är medvetna angående det omfattande användandet av sociala medier.

Denna uppsats har därför som syfte att först och främst utreda hur användandet bland unga svenskar ser ut idag men också att markera bidragande konsekvenser. Att undersöka varför unga svenskar använder sociala medier samt hur de tolkar sitt användande blir därför relevanta grundpelare.

Från de respondenter som svarat på denna undersökning som genomförts kan vi konstatera att majoriteten är kvinnor, 24 år och uppskattar att de är aktiva i sociala medier runt 2 timmar om dagen. De enheter som används till sociala medier blir allt fler men smartphonen dominerar.

Resultatet från denna undersökning visade att det finns en medvetenhet i den mån att sociala medieanvändare vet om att informationen som vidhålls genom sociala medier inte är relevant eller viktig. Dock anser de att de inte är drabbade av problematiken då de endast använder sociala medier som ett tidsfördriv. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)