Information om fertilitet och risk för infertilitet vid en cancerbehandling : En litteraturstudie om kvinnors upplevelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Cancerbehandlingar kan medföra konsekvenser hos kvinnor så som skador på äggstocksvävnaden vilket kan leda till medicinsk infertilitet. Fertilitetskonservering är en metod för att bevara könsceller vid risk för infertilitet som bör erbjudas till kvinnor vid ett cancerbesked beroende på cancertyp, cancerbehandling och relationsstatus. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa kvinnors upplevelse av information om fertilitet och risk för infertilitet relaterat till sin cancerbehandling. Metod: Litteraturstudien genomfördes och grundades på åtta resultatartiklar, fem kvalitativa och tre kvantitativa. Resultat: Det finns en tydlig röd tråd i samtliga resultatartiklar att kvinnor upplevde att informationen relaterat till hur deras fertilitet kunde komma att påverkas av cancerbehandlingen varit bristande eller helt uteblivit. Vid information var upplevelsen ofta negativ och kvinnorna lämnades ovetandes med funderingar och tankar. Resultatet har delats in i två teman: Bristande information och Ojämlik information. Konklusion: Då vi i dagens samhälle har större chanser att överleva cancer än tidigare bör hälso- och sjukvårdspersonal prioritera individen och fokusera på livet efter cancern. Informationen som ges till patienter bör individanpassas för att ge patienter den bästa förutsättningen till familjebildning efter cancerbehandlingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)