PERSONLIGA ANSVARET I AKTIEBOLAG VID LIKVIDATION FÖR STYRELSELEDAMÖTER SOM LÄMNAT SITT UPPDRAG

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Fredrik Ernlund; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)