Kartor för blodbussarna i mobila enheter : Samla information från HTML-kod med Java

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Sammanfattning: Examensarbetets mål är en färdig mobilapplikation som snabbast möjligast avgör avstånd och väg till blodbussar genom olika informationssamlare och som visar upp resultatet i Google Maps. Målet med själva applikationen är att den ska underlätta för användare att ge blod och därmed i förlängningen att den brist på blod som idag råder i Sverige minskar. Att samla information genom att välja och formatera information är ett väldigt smidigt sätt om man är säker på att hemsidan du samlar ifrån inte kommer förändras inom den närmaste framtiden. Möjligheterna för informationssamlande är helt beroende på hur sidan du hämtar informationen ifrån ser ut. Jag har använt Java och Android när jag hämtat information från Blodbussens hemsida. Undersökningen som har gjorts mellan olika informationssamlare hade även den ett mål i sig och det var att jämföra två bibliotek som väljs genom en förstudie för att senare göra själva html-informationssamlingen och så har jag använt en egen klass som använder några utav Android positionsmetoder för att komma från adress till koordinater. Mitt fokus har varit på jämförelsen mellan de olika html-informationssamlarna och jag har utvärderat det i rapporten under resultat. De aspekter jag har haft i åtanke är korrekthet och hastighet. Detta projekt resulterade i en "proof-of-concept"-applikation som visar var de olika bussarna befinner sig relativt till en individs position. Resultatet av förstudien kring de olika informationssamlarna har lett till ökad kunskap inom parsning och bland de två jag jämförde mer grundligt har jag fått större inblick i deras styrkor och svagheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)