Modell för att utvärdera skärmhanteringsmetoder : Med ett fokus på hållbar utveckling hos stora organisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Sammanfattning: Den teknologiska framfarten har föranlett dagens situation där datorer med tillhörande datorskärmar utav olika slag är en del utav vardagen. De används i många olika fall, dels då statliga myndigheter och stora organisationer skall utföra diverse ärenden. Hantering av dessa datorskärmar utförs med hjälp utav olika skärmhanteringsmetoder som försätter dessa i viloläge. Att särskilja skärmhanteringsmetoder baserat på dess egenskaper är dock svårt då det idag inte finns någon anpassad utvärderingsmodell för att utvärdera skärmhanteringsmetoder.   Denna studie tillhandahåller en utvärderingsmodell för att med hjälp utav denna kunna välja den mest optimala skärmhanteringsmetoden. Syftet med att välja en optimal skärmhanteringsmetod är att samtidigt kunna minska strömförbrukningen hos datorskärmar. Studien är av kvalitativ karaktär med induktiv ansats. Det har skett ett framtagande av “MUSk”-modellen (Modell för Utvärdering av Skärmhanteringsmetoder). Det gjordes i samband med en litteraturstudie samt intervjuer där data samlades in. De hölls med personer inom statliga myndigheter vars kompetens var relevant för området. MUSk-modellen är resultatet för denna studie och kan tillämpas på skärmhanteringsmetoder för att särskilja dem. För att verifiera MUSk-modellens legitimitet så utvärderades den. Valda skärmhanteringsmetoder utvärderades genom att tillämpa MUSk-modellen för att erhålla en slutsats om vilken metod som är den mest optimal. Baserat på elementen i den framtagan MUSk-modellen erhöll Windows egna Power Management System det bästa utfallet.Denna studie skall tillhandahålla en utvärderingsmodell för att med hjälp utav denna kunna välja den mest optimala skärmhanteringsmetoden. Syftet med att välja en optimal skärmhanteringsmetod är att samtidigt kunna minska strömförbrukningen hos datorskärmar. Studien är av kvalitativ karaktär med induktiv ansats. Det har skett ett framtagande av “MUSk”-modellen (Modell för Utvärdering av Skärmhanteringsmetoder). Det gjordes i samband med en litteraturstudie samt intervjuer där data samlades in. De hölls med personer inom statliga myndigheter vars kompetens var relevant för området. MUSk-modellen är resultatet för denna studie och kan tillämpas på skärmhanteringsmetoder för att särskilja dem. För att verifiera MUSk- modellens legitimitet så utvärderades den. Valda skärmhanteringsmetoder utvärderades genom att tillämpa MUSk-modellen för att erhålla en slutsats om vilken metod som är den mest optimal. Baserat på elementen i den framtagan MUSk-modellen erhöll Windows egna Power Management System det bästa utfallet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)