Etnisk diskriminering i arbetslivet : Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till diskrimineringslagstiftningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Moa Blomquist; Josefine Nilsson Ring; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)