Motivation och studiedisciplin på ett yrkesinriktat gymnasium : Ett arbetssätt för lärare, att motivera sina yrkeselever

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Författare: Mats Örtegren; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Mitt utvecklingsarbete handlar om motivation och studiedisciplin hos yrkeselever på Fordons- och transportprogrammet. Problemet är att studiemotivationen är låg hos en del elever. Syftet med mitt utvecklingsarbete är att försöka hitta en arbetssätt för lärare att öka motivationen i skolarbetet. Det står följande i Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2011:144) ”en livslång lust att lära”. Arbetssättet innebär att eleverna ska kunna se alla kurser i gymnasieutbildningens karaktärsämnen uppdelade i små pusselbitar som i slutet ska sammanfogas till en helhet.

 

I min undervisning har jag visat eleverna slutmålet på en av deras kurser. Sedan har jag delat isär kursen i små lektioner från start till slut. Eleverna ser hur lång kursen är och vilket innehåll och vad de får för kunskap med från varje tillfälle och att det finns en verklighetsförankring. Jag har tillsammans med dem planerat in ett antal lektioner under terminen och de har fått välja innehåll vid olika lektionstillfällen.

 

Arbetssättet i skolan som jag genomfört har varit att strukturera utbildningen mer vilket leder till att eleverna vet vad de ska göra. Det kan vara tillfälligheter men jag anser att motivationen i den här gruppen har ökat när de fått nya uppgifter. Detta kan ha lett till att eleverna jobbar mer disciplinerat. Eleverna har tagit större ansvar och delaktighet. Att ge ut listor med arbetsuppgifter så att eleverna vet vad de ska jobba med och vad som är med i utbildningen har styrt eleverna mot att jobba självständigt och att de vet var i utbildningen de befinner sig för att nå målet.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)