Chefers syn på hälsa ochderas uppfattning omcoaching : – Chefers uppfattningar om coaching som enmetod att främja personalens hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Författare: Liberta Mehmedi; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)