"Historieskrivningens urval är alltid ett ställningstagande i sig" : En analys av bildspråk och historieskildring i de två versionerna av Sabatons Carolus Rex

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Författare: Per-erik Larsson; [2018]

Nyckelord: Sabaton lyrics historiemedvetande;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)