Slutet för ett stycke svensk glashistoria

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Journalistik

Sammanfattning: Under 2000-talet har dåliga nyheter om Orrefors glasbruk återkommande stötts och blötts i medier. Varsel, uppsägningar och nedläggning har kommenterats av verkställande direktörer och ägare. Människor har blivit siffror i en arbetslöshetsstatistik och ett levande samhälles hantverk har ersatts av industriproduktion i andra delar av världen. Men att glaset försvinner betyder inte att människorna som en gång tog fram det försvinner. De finns kvar och för dem är inte Orrefors ett varumärke utan ett samhälle som en gång strålade av yrkesstolthet och arbetsglädje.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)