Mamma, pappa, barn...eller? : En ideologikritisk analys av fem läromedels familjepresentationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Författare: Magdalena Folkesson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I den här uppsatsen avser jag att undersöka fem sfi-läromedels sätt att presentera samhällskonstruktionen familj. Med tanke på att de texter som står i läromedlen kan vara den enda text en elev läser om Sverige kan läromedlet ha stor påverkan på elevens bild av Sverige. Att Sverige har en hög tolerans för t.ex. samkönade äktenskap, samboskap och skilsmässor gör det intressant att studera vad som skildras i läromedlen. Kan man se att läromedlen förändras över tid i takt med att samhället har förändrats? Mina undersökta läromedel sträcker sig från en period från 1989 till 2016 och visar upp stor skillnad i skildringen av familjen. I det äldsta läromedlet från 1989 är beskrivningen mycket mer traditionell. Läromedlet från 1991 har istället valt att presentera familjen med många litterära texter som utspelar sig i olika länder. De övriga läromedlen skildrar däremot många olika sätt som människor lever på idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)