Hunger och mättnad - makt och relationer: En studie om mat som bärare för handling och berättande i den dystopiska ungdomsromanen “Hungerspelen”

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Mat är något som alla människor har gemensamt. Det spelar ingen roll om en ser på mat som ett sätt att ge kroppen mer energi eller som ett konstverk att uppleva; det är den del av alla människors liv. I min uppsats ämnar jag att utforska mat i dystopisk ungdomslitteratur med Hungerspelen (2008) av Suzanne Collins som exempel. Mitt förhållningssätt till materialet kommer att vara en djupdykning i Hungerspelen (2008) med fokus på mat för att se hur mat hanteras och relaterar till den fiktiva världen och handlingen. Jag har valt Hungerspelen (2008) som primärlitteratur på grund av det globala genomslaget som serien hade när den kom ut 2008. Denna roman var en av de första i en stor våg dystopiska ungdomsböcker som gjorde sitt avtryck i ungdomskulturen. Många unga läsare har komplexa förhållanden till mat, och intar i dagens samhälle en politisk ståndpunkt till vad de äter. Detta menar jag gör det intressant att analysera varför en dystopisk ungdomsbok, där mat verkar ha en central position, är fascinerande för den unga läsaren. Hungerspelen (2008) handlar om Katniss Everdeen som växer upp i ett postapokalyptiskt Nordamerika. Efter flera naturkatastrofer som förstörde stora delar av världen skapades riket Panem där det finns 12 distrikt som bidrar med råvaror, material, teknik, kol och dylikt till huvudstaden. Distrikten får inte ha någon kommunikation med varandra och levnadsförhållandena är väldigt svåra. Varje år anordnar regimen i huvudstaden ett gladiatorspel där en pojke och flicka mellan 12 år och 18 år väljs ut från varje distrikt för att kämpa med livet som insats i en tv-serie som sänds ut till hela landet. Vår huvudkaraktär är Katniss, som är 16 år och tar sin systers plats i spelen, och läsaren följer hennes resa till huvudstaden och ut i arenan där hon måste kämpa för sitt liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)