50 shades of gråzon - en analys av "oaktsam våldtäkt" i praxis

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Förra året fick Sverige en ny sexualbrottslagstiftning. Gränsen för vad som anses vara en våldtäkt går numera vid om man genomför ett samlag, eller en handling som är jämförlig med samlag, med någon som inte deltar frivilligt. Dessutom krävs inte längre uppsåt, utan det går nu att dömas för oaktsam våldtäkt. Den här uppsatsen granskar och analyserar de tre första domarna där någon fälldes för just oaktsam våldtäkt. Ingen av dem har ännu prövats i högre instans så det finns ännu inga prejudikat. Därför är det värt att titta närmare på dem, även om det ”bara” rör sig om tingsrättsdomar. För att kunna dömas för oaktsam våldtäkt krävs att man har uppsåt till en handling som täcks in under 6:1 brottsbalken men att man är grovt oaktsam till att den andre parten inte deltar frivilligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)