"Rut en utsatt flykting, eller en feministisk ikon?" : en teorigranskning av olika maktkritiska läsningar av Ruts bok

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Bibelvetenskap

Författare: David Öberg; [2022]

Nyckelord: exegetik; maktkritisk; feminism; postkolonial; bibelvetenskap; rut;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)