Principen om självbestämmanderätt : kurder och självbestämmanderätten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Tara Azizi; [2016]

Nyckelord: Folkrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)