Kapacitet och produktionsstyrning vägen till bättre tillgänglighet och arbetsmiljö : En interaktiv studie utifrån en mixad metod kring faktorer som påverkar arbetsmiljön

Detta är en Master-uppsats från Jönköping University/HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare); Jönköping University/HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare)

Författare: Malin Johnsson; Malin Hedtjärn; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)