"They were only slaves" : konstruerandet av “vi och dom” i Prinsen av Egypten

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker hur “vi” och “dom” konstrueras, porträtteras och värderas i filmen Prinsen av Egypten (1998). I uppsatsen analyseras hur ett system av visuella och audiella tecken, tillsammans med varandra och i kombination med filmens narrativ skapar föreställningar och värden som kommuniceras till publiken. Hela analysen har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt och tre aspekter undersöks närmare: porträtteringen av tro och religionsutövande, porträtteringen av Moses och Ramses respektive identitet, och slutligen övergripande skiljelinjer mellan porträtteringen av egyptier och hebréer i filmen. Avslutningsvis diskuteras hur de olika tecknen och den narrativa uppbyggnaden tillsammans bygger upp ett “vi” och ett “dom” samt vad de kommunicerar för värden till publiken. Uppsatsen kommer fram till att hebréerna positioneras för att bli publikens “vi”, och signifieras med västerländskt goda värden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)