Heltidsarbetande brandmän : Hur brandmannayrket påverkar work life balance och pappaledigheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

Författare: Josefin Wikman Klang; Ulrika Lidberg Spångberg; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)