Digital kommunikation : En undersökning av bruket och attityder till emojis och smileys i elektronisk konversation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Författare: Lisa Leijonberg; [2017]

Nyckelord: emojis; smileys; elektronisk konversation; attityder;

Sammanfattning: Emojis har fått en allt större roll i elektronisk konversation. Den här studien undersöker bruket av emojis och smileys i sms- och chattspråk samt vad det finns för attityder till dessa. Detta undersöks genom en enkätundersökning som har distribuerats på sociala medier. Under-sökningen är uppdelad i två delar, där den första delen syftar till att kartlägga bruket av emojis och smileys utifrån ålder, utbildning och kön och den andra delen syftar till att undersöka attityder till användningen av emojis, smileys och interpunktion och även undersöka hur vi genom våra attityder placerar in personer i olika fack (så som ålder, kön, egenskaper osv.) när vi läser meddelanden på sociala medier. Resultatet visar att majoriteten av informanterna använder sig av emojis och har en positiv inställning gentemot dessa. Det visade sig även att emojis har en betydande roll för hur vi kategoriserar personer i elektronisk konversation. Däremot var det svårt att identifiera några större skillnader när det kom till variablerna ålder, utbildningsbakgrund och kön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)