Vad är problemet? : En policystudie om hur jämlik utbildning och kunskapsresultat konstrueras som problem i svensk skolpolicy

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Rebecka Molin; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)