Att åldras som kvinna på landsbygden : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av villkor, hinder och möjligheter på landsbygden, ur ett livsloppsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Matilda Bengtsson; Camilla Nothnagel; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)